Zakaj je Zasebni vrtec Metulj v Ljubljani najina izbira?

Zakaj sva se in bi se vedno znova odločila za Vrtec Metulj v Ljubljani… ker za svoja otroka želiva le najboljše… in v vrtcu Metulj sva začutila tisti občutek, ki ti pravi, da si kot starš lahko popolnoma pomirjen, da lahko zaupaš in se prepustiš, da si izbral tisto, kar je v otrokovo najvišje dobro, da lahko popolnoma slediva svojemu notranjemu občutku, saj:

– je celostni razvoj otroka temeljni cilj vzgoje v vrtcu Metulj izhajajoč iz otrokove notranje motivacije, razvojne primernosti in učnega okolja, ki mu zagotavlja razumevanje. Ki mu sporoča, da ni pomemben rezultat, temveč proces! Da ni pomembno kako zgleda nek izdelek, temveč kaj ob njem doživlja, ko ga izdeluje. Pomembna je njegova miselna dejavnost, spontanost. Cilj je pot!
– ustvarja okolje, ki nudi otroku odgovore na njegove interese, razvija njegova močna področja, spretnosti, občuti, da je sprejet in spoštovan, usvaja vrednote ter čustveno in socialno raste. In ritem, ki zagotavlja varnost in mir v duši otroka.
– je otrokova pobuda rdeča nit, ki zahteva od strokovnih delavcev načrtovanje učnega okolja, ki otroku zagotavlja uresničitev njegove ideje. S tem je otroku omogočena dejavnost, ki je posledica njegove notranje motivacije, spoznavanje pomenakooperativnosti močnih področij posameznikov, razmislek o primernih sredstvih za realizacijo ideje, ozaveščanje o dani priložnosti za izražanje lastnih zamisli in nadgradnjo obstoječega znanja. – Pristop, ki izkazuje spoštovanje in posledično gradnjo otrokovega samozaupanja, vero vase.
– je pot k sebi za otrokov razvoj izredno pomemben segment! Je sporočilo, da biti sam pomeni svobodo. Neodvisno osebnost. Zaupanje v lastne odločitve in zavedanje pomena odgovornosti do sebe.
– je otrok usmerjen v proces, ki je posledica notranjih vzgibov. Interesov. Izkustveno učenje, ki mu omogoča do višje stopnje spoznavanja, razumevanja, sodelovanja in zaupanja.
– se v vrtcu Metulj zavedajo lastne odgovornosti za oblikovanje okolja, ki otroku omogoča optimalno rast in napredek in hkrati prepoznavajo lastne izzive za izboljšanje.
– preko ekološke pismenosti poglabljajo odgovornost do okolja,
– je gibanje otrokova osnovna dejavnost.Je rezultat zorenja ter izkušenj in pospešeno vpliva na otrokov čustveni, socialni in spoznavni – kognitivni razvoj! – V vrtcu Metulj sledijo osnovnemu cilju gibanja: ohranjati zdravje in razvijati motorične spretnosti in sposobnosti.
– otroci v okviru prednostnih nalog spoznavajo, da lahko z gibanjem podoživljajo zgodbe, pravljice, celo lastne; da je urejanje okolja lahko tudi gibalna igra; da je razvrščanje pripomočkov/orodij na svoja mesta podobno kot ločevanje odpadkov v njim namenjene koše za smeti,…
– je gibanje organizirano v športni igralnici pod vodstvom športne pedagoginje, ki izvaja skupinsko in individualno vadbo. Če vreme dopušča otroci pridobivajo gibalne izkušnje tudi na igrišču, travniku, gozdu, na snegu. V sodelovanju s strokovnimi delavkami izvaja vadbo tudi v obliki orientacijskih krosov, izletov, sprehodov in z zunanjimi sodelavci na letovanjih, zimovanju, drsanju, plavanju, Pot ob žici in jahanju.
– individualna vadba nadstandard, ki potrjuje zavezo vrtca Metulj, da otroku ne dopustimo ujeti se, temveč omogočiti rast v lastnem tempu s ciljno naravnanostjo.
– je angleščina integrirana v vseh oddelkih. Otroci se lutke Hippo in njegovih prijateljev vedno znova zelo razveselijo. Z njimi vstopajo v svet angleščine in na njim primeren pristop srečujejo s tujim jezikom v igralnici, na igrišču, na sprehodu, v naravi in letovanju. Otroke spodbuja k neverbalni in osnovni verbalni komunikaciji preko iger, poslušanja pravljic, pesmic, gibanja, igre vlog in likovnega ustvarjanja po principu konvergentnega učenja.
– je knjiga ena od prednostnih nalog, ki nagovarja celostno. Ker je knjiga dar. In vir za vseživljenjsko učenje, božanje, ustvarjanje lastnih knjig z namenom predstavitve svojih dosežkov, svojih pravljic, pesmi, ugank. Otrok začne razmišljati o sebi kot avtorju: pisatelju, pesniku, raziskovalcu, novinarju, razpravljavcu, ilustratorju…
– negujejo in hkrati spodbujajo otrokovo potrebo po domišljijskem svetu! Tudi z dramatizacijo, ki je čudovita oblika otrokove rasti, navdušenja, poistovetenja, ustvarjanja, veselja in razreševanja problemov, krepitev samozavesti, samouveljavitve, odločanja, kritičnega razmišljanja in navduševanja nad življenjem. – Otroku se začne dvigovati zavest o sebi, svojih možnosti in zmožnostih.
– z odgovornim izborom kakovostne literature otroku zagotavljajo usvajanje jezika in jezikovnih zmožnosti, kakor tudi z obiskom lutkovnih predstav, itd.
– je skrb za zdravje ena temeljnih obvez strokovnih delavcev, zato tudi pri tem segmentu ravnajo odgovorno in tenkočutno.
– stremijo k temu, da sodelujejo z ljudmi, ki so povezani z lokalnimi pridelovalci hrane in imajo visoka etična merila.
– skrbijo za lastno higieno telesa, zob.
– se zavedajo, da so starši za otroka najpomembnejši. Zato z nami razvijajo partnerski odnos. Negujejo vzajemni odnos v dobrobit otroka, načrtujejo skupna srečanja in igro, ki krepi otrokovo pozitivnost, zaupanje vase in bližnje. S tem se pomagama, da dejavno vstopa v svet in v odnose. Občutenje medsebojne naklonjenosti in zaupanja porojeno med starši in otrokovimi vzgojitelji otroku viša občutek varnosti, potrebo po odprtosti za življenje. Za ljubezen v sebi in okoli sebe. Za drobne stvari, ki ga (nas)razveseljuje(jo). Da je vsak trenutek pomemben. Tukaj in zdaj!
– so unanji sodelavci pomembni doprinos rasti in napredka, zato jih odgovorno izbirajo in so jim hvaležni.
– je zavedanje pomena nenehnega strokovnega izpopolnjevanja v vrtcu Metulj na visoki ravni. Zavedajo se, da le razmišljajoči praktik, praktik, ki zmore premagovati lastne ovire, strmi k rasti in odstira samega sebe v skritih globinah lastnega jaza lahko obvladuje prostor z raznolikimi emocionalnimi, vedenjskimi, doživljajskimi subjekti. Ki z žarom opravlja svoje poslanstvo in vnaša v prostor svetlobo.
– in še mnogo več…

Hvaležna vrtcu Metulj globoko iz srca… Hvaležna, da najina otroka bivata velik del svojega dneva v okolju med strokovnim osebjem in otroci, kjer sta videna, slišana, spoštovana, ljubljena, sprejeta, varna. Kjer sva videna in slišana tudi midva. Kjer so odprti za vprašanja glede vzgoje otrok v družinskem okolju in pripravljeni strokovno podporeti starše, ki se znajdejo v dilemi, nemoči, stiski… vse za dobrobit otroka in njegove prihodnosti… NESKONČNA HVALA

Maja Škvarč

Save

Save

Save

Save

Save

Leave a Reply

Pozitivno starševstvo Novodobni otroci Duhovnost & vzgoja Nazaj k naravi

Pozitivno starševstvo

Vzgoja otrok ni enostavna naloga, je pa zagotovo ena najlepših. Zavedati se moramo, da je vsak otrok največji dar, ki nam ga podari narava, starševstvo pa srčna izkušnja, v kateri imamo odrasli nalogo negovati in pomagati. Nov način vzgoje temelji na ljubezni in izhaja iz središča srca, je polno strpnosti, spoštovanja in... Več

Novodobni otroci

Približati sem se hotela otroku z besedami, pa so šle pri enem ušesu noter in pri drugem ven. Približati sem se mu hotela s knjigami, pa sem požela samo zmedene poglede. Obupana sem se zazrla vase in zakričala: »Kako naj se približam temu otroku?« Tedaj mi je deček zašepetal na uho: »Pridi, igraj se z mano!« (Neznan avtor) Več

Duhovnost & vzgoja

Sodobno življenje je pogosto stresno – napeti smo zaradi dela, odnosov, denarja ali cele vrste drugih zadev. Na srečo nam starodavni budistični nauki lahko pomagajo, da se lažje soočimo s stresom. Spodbudijo nas, da svoje pogosto vse preveč razburljivo in ciljno naravnano življenje izpolnimo z mirom, ljubeznijo... Več

Nazaj k naravi

Zaradi cele gore dejavnosti, glede na naglico in tempo življenja, ki ga živimo, se porajajo vprašanja: Ali lahko v svojem vsakdanu še najdemo eno samo uro tišine? Ali je še kaj prostora za prosti čas, za sprostitev, za sanje, za sanjarjenje? Ali bi sploh še zmogli obsedeti in opazovati cvet, drevo ali žival? Ali smo se sposobni... Več